Tag: Jeremia

 • 107. De grote droogte

  https://soundcloud.com/gelukkigdemens/107-de-grote-droogte

  Deze week geen feest in de hemel (luister ook zeker de aflevering van vorige week terug). Bijbelteksten kun je niet beter een op een op onze tijd leggen. Maar soms komt er een tekst voorbij waarbij je dat toch onwillekeurig doet. De grote droogte van Jeremia is er zo een. Het is niet een vrolijk verhaal, maar er zit wederom veel wijsheid en waarheid in.

  Luister nu de aflevering De grote droogte via #spotify, #googlepodcasts, #applepodcasts, www.gelukkigdemens.nl/107-de-grote-droogte  of je eigen podcastapp.

  Jeremia 14:1-10

  Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Jeremia naar aanleiding van de grote droogte:

  ‘Juda treurt, de steden kwijnen weg,
  in het zwart gehuld zit de bevolking op de grond,
  jammerklachten klinken uit Jeruzalem.

  De rijken sturen hun knechten om water.
  Ze komen bij de putten,
  maar water vinden ze niet.
  Met lege kruiken keren ze terug.
  Verslagen en beschaamd
  houden ze het hoofd bedekt.

  Het land is dor en uitgedroogd,
  want de regens bleven uit.
  De boeren staan verslagen,
  ze houden het hoofd bedekt.

  Ja, zelfs de hinde in het veld
  laat het jong dat ze wierp in de steek,
  want er is geen groen.

  Op kale heuvels happen wilde ezels
  als jakhalzen naar adem.
  Hun ogen breken,
  want er is geen gras.’

  ‘HEER, al getuigen onze wandaden tegen ons,
  grijp toch in omwille van uw naam.
  Talloze malen waren wij U ontrouw,
  wij hebben tegen U gezondigd.

  Bron van hoop voor Israël,
  redder in tijden van nood,
  waarom bent U als een vreemdeling in dit land,
  als een reiziger die maar één nacht blijft?

  Waarom bent U als een radeloze man,
  als een soldaat die ons niet kan redden?
  U bent toch in ons midden, HEER,
  wij behoren U toch toe?
  Laat ons niet in de steek.’

  ‘De HEER zegt over dit volk:
  Maar al te graag dwalen ze weg,
  ze sparen hun voeten niet.
  De HEER schept geen behagen meer in hen.
  Nu brengt Hij hun wandaden in rekening,
  nu bestraft Hij hun zonden.’

 • 88. Boom aan stromend water

  Mam, geloof jij in G O D? Dit was een vraag die Wieteke ooit bij het ontbijt van haar achtjarige zoon kreeg. In deze aflevering van Gelukkig de mens gaat het over deze vraag. Luister nu de nieuwste aflevering "Boom aan stromend water". De aflevering is te beluisteren via #spotify, #applepodcasts, #googlepodcasts, www.dopersduin.nl/podcast of www.gelukkigdemens.nl/88-boom-aan-stromend-water Jeremia 17:5-10 Dit zegt de HEER: Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de HEER. Hij is als een struik in een dorre vlakte, hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een verzilt en verlaten land. Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.

 • 13. Goed en kwaad

  Deze keer leest Wieteke Jeremia 20:7-13

  ‘HEER, u hebt mij verleid, en ik ben bezweken,
  u was te sterk voor mij en hebt mij in uw greep gekregen.
  Dag in dag uit lachen ze om mij,
  iedereen bespot mij.

  Telkens als ik spreek, moet ik schreeuwen:
  “Ik word mishandeld, onderdrukt!”
  Want de woorden van de HEER brengen mij
  dag in dag uit schande en vernedering.

  Als ik denk: Ik wil hem niet meer noemen,
  niet meer spreken in zijn naam,
  dan laait er in mijn hart een vuur op,
  dan brandt het in mijn gebeente.

  Ik doe moeite om het in bedwang te houden,
  maar ik kan het niet.
  Want de mensen bauwen mij na:
  “Overal paniek! Overal paniek!
  Roep het, dan vertellen wij het verder.”

  Al mijn vrienden zijn uit op mijn val:
  “Misschien laat hij zich verleiden,
  dan krijgen wij hem in onze greep,
  dan wreken wij ons op hem.”

  Maar de HEER staat mij terzijde als een machtig krijgsman.
  Daarom komen mijn belagers ten val,
  ze krijgen mij niet in hun greep.
  Ze zullen diep worden beschaamd,
  ze zullen hun doel niet bereiken.
  Ze worden overladen met eeuwige schande,
  nooit zal die worden vergeten.

  HEER van de hemelse machten,
  die alles rechtvaardig onderzoekt,
  die hart en nieren doorgrondt,
  laat mij zien dat u zich op hen wreekt.

  U leg ik mijn zaak voor.
  Zing voor de HEER, loof de HEER,
  want hij heeft het leven van de arme
  uit de handen van boosdoeners gered.

Volg ons nu op:

Ontvang een e-mail bij nieuwe afleveringen

We gebruiken het programma Mailchimp om je op de hoogte te houden van nieuwe afleveringen. Door op de knop 'Abonneren' te drukken ga je akkoord dat Mailchimp jouw gegevens verwerkt. Je kunt je op elk moment uitschrijven voor deze e-mails.